RENO DJURS SELVBETJENING
 
Ved at indtaste din adresse til højre kan du:
  • Se tømningsdage for restaffald og papir.
  • Bestille anden restaffaldsbeholder.
  • Tilmelde dig sms/e-mail-løsning.
  • Finde nærmeste genbrugsstation, kuber, forhandler af ekstrasække
  • Kontakte Reno Djurs, hvis du oplever problemer med din affaldsordning